UAE Office

Ground Floor, Al Rames Centre,
Al Ain - Abu Dhabhi Road,
Baniyas, Baniyas, Abu Dhabi
Landmark: Beside Fathima Supermarket
P.O.Box: 74810, Abu Dhabi
Email: info@alshahadtravelsag.com